OUDERS / VERZORGERS

De school communiceert met ouders/verzorgers via brieven, e-mail, nieuwsbrieven en de website.
Hulp van ouders bij bijvoorbeeld het begeleiden van excursies, het geven van gastlessen en/of het bieden van stageplekken is zeer welkom.
Mocht u een idee hebben voor de school, laat het ons weten via info@vatel.nl.MAGISTER

Persoonlijke inlog

Naast de leerlingen, kunnen ook ouders met een persoonlijke inlog via Magister inzage krijgen in resultaten, aan- en afwezigheid, lesrooster(wijzigingen), huiswerk en andere relevante gegevens van hun kind.

INLOG VERGETEN?
Stuur een mail naar info@vatel.nl


INSPRAAK

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapraad (MR) is een vertegenwoordiging van actieve ouders, leerlingen en docenten. De MR adviseert de schoolleiding over beleidszaken en stemt al dan niet in met voorgenomen besluiten.

SAMENSTELLING MR 2023-2024
namens de ouders
Vacature
Vacature

namens de leerlingen
Vacature

namens de docenten
Dhr. H. Knobbe, voorzitter a.i.
Dhr. A. de HaasDe MR is bereikbaar via mr@vatel.nl.

SCHOOLKOSTEN

Ouderbijdrage

De François Vatel ontvangt subsidie van de overheid. Deze subsidie is echter niet toereikend om alle activiteiten op school te financieren. Om deze reden wordt er ook een financiële bijdrage aan de ouders gevraagd. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar wij hopen dat ouders de noodzaak ervan inzien en ons zodoende de mogelijkheid bieden om ons onderwijs op een goed niveau te houden.

Tegemoetkoming

Indien ouders niet in staat zijn om spullen zelf (volledig) te betalen, kunnen zij mogelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming via:

Stichting Leergeld

Kosten schooljaar

De ouderbijdrage voor alle leerjaren bedraagt € 135. De bijdrage wordt onder meer gebruikt voor

  • materialen voor praktijkvakken, tekenen, informatica, etc.
  • schoolactiviteiten zoals gastlessen, excursies, schoolfeesten, sportdagen, verzekeringen, kopieerkosten, etc.

LOCKER
Om verlies, beschadiging en diefstal van eigendommen te voorkomen biedt de school lockers aan. Kosten: eenmalig € 10 borg. Aan het einde van de schoolloopbaan wordt de borg terugbetaald.
Bij verlies van de sleutel kost het bijmaken € 5.

Werkkleding

Voor bepaalde praktijkvakken dienen leerlingen verplicht kleding aan te schaffen. De bestelling van de kleding loopt via de school.
Link: https://www.horecakledingbestellen.nl/

ONDERBOUW EN BOVENBOUW
koksbuis, bakkersbroek, schort, kokscap, koksdoek en werkschoenen | € 134,00

BOVENBOUW
dames blouse/heren overhemd, halterschort jeans met zak en logo | € 67,00

Schoolboeken

Ook dit schooljaar krijgen onze leerlingen gratis schoolboeken. Leermiddelen als woordenboeken, atlas en schriften zijn voor eigen rekening. De ouder(s)/verzorger(s) bestellen de boeken en deze worden bij aanvang van het nieuwe schooljaar bij de leerlingen thuisbezorgd.CONTACT
François Vatel
Granaathorst 20 | 2592 TD Den Haag

t 070 - 344 00 00
e info@vatel.nl

  

fiets en ov
Onze school is goed bereikbaar met het ov. Check 9292.nl voor de beste ov-verbinding. Fietsen kan natuurlijk ook.

snel zoeken
aanmelden
groep 8
vakanties
downloads

routebeschrijving
vmbo | basis • kader • gl • tl (met en zonder LWOO)
François Vatel en Veurs Voorburg werken op een aantal gebieden nauw samen. Beide scholen zijn onderdeel van Scholengroep Spinoza.

© François Vatel 2024 | Disclaimer | Privacyverklaring
Realisatie Synecom | Webbouw Knijnenburg Producties